Luxaflex = vše pro dětskou bezpečnost

Jak děti rostou, jsou stále více fascinovány svým okolím a vybavením, které se v něm nachází. Běžné domácí spotřebiče, nábytek a ostatní vybavení domácnosti tak pro děti může představovat potenciální nebezpečí. Pro Luxaflex je bezpečnost Vašich dětí na prvním místě. Naší filozofií je navrhování funkčních designových řešení, které zároveň učiní Váš domov bezpečným.

Luxaflex podléhá evropské normě EN13120, která upravuje použití vnitřních žaluzií včetně zaměření na bezpečnost výrobků. Navíc naše společnost vyvíjí vlastní ochranné prvky, které jsou pro Vaše děti bezpečné a zároveň dekorativní.

Bezpečnostní rady na závěr

Majitelé stínící techniky by měli být předem seznámeni s bezpečnostními riziky, které s sebou daný výrobek nese. Mezi základní bezpečnostní rizika u takových výrobků lze považovat nezabezpečené šňůrky,  vytahovací řetízky a dráty a v neposlední řadě ostré hrany. Veškeré výše uvedené případy jsou pro malé děti možným nebezpečím.

  • Umístěte nábytek v bezpečné vzdálenosti od oken tak, aby k nim děti neměly přístup.
  • Nikdy nenechávejte konce provázků nebo vytahovacích řetízků volně vyset či ležet na podlaze.
  • Nikdy nenechávejte své děti bez dozoru v místech, kde hrozí riziko úrazu. A to platí i v případě, že používáte bezpečnostních prvků.